top of page

Healy Frekans Cihazı Danışan Deneyimleri

Araştırmalar :

Burada belirtilen endikasyonlara ilişkin olarak çok sayıda araştırma, vaka sunumları ve münferit olay kayıtları bulunmaktadır ve bunlar, mikro akım ve frekans terapisinin olası etkinliğini düşündürmektedir. Hatta bu araştırmaların bir kısmı da plasebo kontrollü, randomize ve çift kör araştırmalardır. Bunlar tıbbi ilaç onaylanma sürecinin esasıdır ve sistemin amacına uygun kullanımını tanımlar ancak bilimsel tıp tarafından belirlenmiş olan altın standarda uygun değildir. Bu nedenle araştırmaların değerlendirmesindeki temel farklılıkların neler olduğunu kısaca açıklamak istiyoruz.

Healy World müşteri etkililik araştırması

En yüksek ölçü olarak altın standart
Burada belirtilen araştırma ve vaka sunumlarının bilimsel tıp anlamında kabul gören kanıtlardan farkı nedir? Bilimsel tıp altın standart olarak adlandırılan yaklaşımı esas kabul etmektedir ve bunun şartlarına göre yukarıda belirtilen kriterlerin (plasebo kontrollü, randomize, çift kör araştırma) yanı sıra aynı spesifik konuda en az iki araştırma bulunmalıdır, aksini gösteren başka bir araştırma olmamalıdır ve uzman mesleki literatür araştırmaların etkinliğini kabul etmeli ve bunu ifade etmelidir.

Adı geçen uygulama alanlarında çok sayıda saygın araştırma vardır ancak bu yüksek altın standarda uymazlar.

Ancak çok sayıda bilimsel tıp alanında da eğer ör. belirli hastalıklar için bu altın standarda göre araştırmalar mevcut değilse sadece yukarıda belirtilen basit standarda veya münferit vaka raporlarına veya tecrübi tıp bilimine dayanan terapiler uygulanmaktadır
 

Mikro Akım Frekans Deneyimleri

Healy Frekans Cihazi kullanan ve deneyim paylaşan onbinlerce danışanın deneyimlerinden bazı başlıklar...

Healy'nin iyi geldiği Ağrılar

Ağrılar

 • Baş ağırısı/Migren

 • Diz eklem ağrıları

 • Kol omuz Sendromları

 • Sırt/Kas/Eklem ağrıları

 • Siyatik ve Nöropatik ağrılar

 • Menstrüasyon ağrıları

Healy'nin iyi geldiği Fizyolojik rahatsızlıklar
Fizyolojik
 • Hafıza kayıpları
 • Kulak çınlaması
 • Organ uyumsuzlukarı
 • Tip 2 Diyabet 
 • Soğuk algınlıkları
 • Allerjiler
 • Zayıflama ve kilo kontrolü
Healy'nin iyi geldiği Psikolojik rahatsızlıklar

Psikoloji

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Öfke kontrolü
 • Uykusuzluk
 • Konsantrasyon eksikliği
 • Bağımlılıklar
 • Öğrenme güçlüğü
 • Stres/Tükenmişlik/Travma
Healy Çakra ve Aura Dengeleme

Çakra ve Aura Dengeleme

 • Çakra blokajları
 • Ruhsal Travmatik Aura analizi
 • Çakra ve Aura dengelemesi
 • Bilinçaltı yorumlaması ve şifalandırması
 • Karmalar(Ata karmaları dahil) analizi ve şifalandırması
Healy'nin iyi geldiği cilt hastalıkları

Cilt

 • Cilt rahatsızlıkları
 • Sedef/Ekzema
 • Yara doku uyumu
 • Zona
 • Akne
Healy Homeopati remedileri

Homeopati

 • Dijital homeopati
 • Dijital Bach Çiçekleri
 • Dijital Schüssler Tuzları
 • Dijital Avustralya Çalı Çiçekleri
 • Dijital Alaska Değerli Taşlar
bottom of page