top of page

HEALY TEKNOLOJİSİ

Yepyeni bir teknoloji, uzay teknolojisi, kuantum fizik ürünü, giyilebilir teknoloji...
%100 Alman Malıdır.
Güvenirlilik ve Kalite Testlerinden geçmiştir.
Sağlığımızı korumak ve var olan dengesizliklerimizi düzenlemek için hücrelerin ihtiyaç duyduğu frekansları mikro akım uygulama yöntemi ile veren bir frekans cihazıdır.

Geniş bir çalışmanın ürünü olarak 3 yıl Tıp Doktorları tarafından yaklaşık 700.000 hasta üzerinde denenmiştir.
Einstein, geleceğin tıbbının Quantum Fizikle olacağını söylemiştir... 
Evrenin Gizemini çözmek için Frekans, Enerji ve Titreşim cinsinden düşünmeliyiz diyen kişi de Nicola Tesla... 

HEALY FREKANS CİHAZİ ÇALIŞMA MANTIĞI

Vücudumuzda trilyonlarca hücre birbiriyle bağlantı içindedir ve canlılığını korumak için elektrik üretir ve bunu da kullanır. Buna BİYOELEKTRİK denir. Vücudumuzun biyoelektriği, iyon adı verilen negatif ve pozitif yüklü parçacıkların hücresel değiş tokuşudur. 
Healy frekans cihazı, hücre zarı gerilimini sağlayarak hücrenin tekrar gergin durumuna gelebilmesi için normal düzeyde elektrik üretmesini tetikler ve hücresel şifalanmayı sağlar. 

Healy World Onay Sertifikaları
Healy Frekans Cihazı hücre zarı gerilimi modeli

Hücre Zarı Potansiyeli Modeli

Vücudun her hücresi kendi zar potansiyeline sahiptir. Dinlenen zar potansiyeli, hücrenin hücre içi ve hücre dışı matrislerindeki elektrik potansiyeli arasındaki farktır.

Healy-World-hücre zarı potansiyeli modeli

Biyoenerjetik Alan (BEF) Nedir?

Beden, zihin ve ruhu birbirine bağlayan, geleneksel olarak Chi (veya Qi) ve Prana olarak bilinen canlı enerji akışı.
Bilimsel terimlerle: Kuantum düzeyinde bir bilgi akışı.

Healy Frekans Cihazinın işleyiş şekli
healy bireysel mikroakım frekansı

Bireysel Mikroakım Frekansı (IMF)
 

Individualized Microcurrent Frequencies (IMF), gerçek zamanlı analiz edilen, mikro akım üzerine modüle edilmiş ve örneğin yapışkanlı elektrotlar ile uygulanan frekanslardır.

Healy World Kuantum analizi
Healy World un Medikal Cihaz olarak tanındığı ülkelerlkeler

Healy Medikal Cihaz Sertifikaları

Healy Frekans Cihazi, haritada gösterilen ülkelerde Medikal Cihaz olarak  onaylanmıştır

bottom of page