top of page

Maghealy Manyetik Rezonans Cihazının Bilimsel Temelleri

Manyetik rezonans, elektromanyetik alanların frekanslarıyla biyolojik sistemleri etkileyerek rezonans (uyumlu titreşim) oluşturmasıdır.


Maghealy Manyetik Rezonans Cihazı, manyetik rezonans prensiplerini kullanarak esenlik ve iyilik hali üzerinde olumlu etkiler oluşturmyı amaçlar. Bu cihazın bilimsel temelleri ve çalışma mekanizmaları, manyetik alanların biyolojik sistemler üzerindeki etkilerine dayanır. Bu yazımızda bu cihazın bilimsel temellerini ve mekanizmalarını detaylı olarak açıklayan bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz:


Manyetik Rezonans Nedir?

Manyetik rezonans, elektromanyetik alanların frekanslarıyla biyolojik sistemleri etkileyerek rezonans (uyumlu titreşim) oluşturmasıdır. Bu prensip, biyolojik dokuların ve hücrelerin manyetik alanlara yanıt verme yeteneğine dayanır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve biyorezonans terapileri gibi çeşitli uygulamaları vardır.


Bilimsel Temeller

 1. Elektromanyetik Alanlar ve Biyolojik Sistemler:

  1. Elektromanyetik Alanların Etkisi: Manyetik alanlar, hücre zarındaki iyon kanallarını ve hücre içindeki biyokimyasal reaksiyonları etkileyebilir. Bu etkileşimler, hücresel metabolizmayı, iyon dengesini ve genel hücre fonksiyonlarını düzenleyebilir.

  2. Frekansların Biyolojik Rezonansı: Biyolojik sistemlerin belirli frekans aralıklarına duyarlılığı vardır. Bu frekanslar, hücre zarındaki elektriksel potansiyeli dengeleyebilir ve hücrelerin enerji üretimini optimize edebilir.

 2. Hücre Zarı Potansiyeli ve İyon Kanalları:

  1. Hücre Zarı Potansiyeli: Hücre zarındaki iyon kanalları, hücre içi ve dışı ortam arasındaki iyon akışını düzenler. Manyetik alanlar, bu kanalları etkileyerek hücre zarı potansiyelini stabilize edebilir.

  2. İyon Kanalları ve Pompalar: Na+/K+ pompaları ve Ca2+ kanalları, hücre içi ve dışı iyon dengesini korur. Manyetik rezonans terapileri, bu iyon kanallarının fonksiyonunu optimize edebilir.


Maghealy Manyetik Rezonans Cihazının Çalışma Mekanizması

 1. Manyetik Alan Üretimi: Maghealy cihazı, belirli frekanslarda ve şiddetlerde manyetik alanlar üretir. Bu manyetik alanlar, hücreler ve dokular üzerinde etki yapacak şekilde tasarlanmıştır.

 2. Manyetik Alanların İletimi: Cihaz, manyetik alanları vücuda ileterek biyolojik sistemlerle etkileşime girer. Bu alanlar, vücudun doğal manyetik alanlarıyla uyumlu hale gelerek hücresel fonksiyonları destekler.

 3. Hücre Fonksiyonlarının Düzenlenmesi: İletilen manyetik alanlar, hücre zarındaki iyon kanalları ve biyokimyasal reaksiyonlarla etkileşime girer. Bu etkileşimler, hücresel enerji üretimini artırabilir, inflamasyonu azaltabilir ve genel durumunu dengeler.

Örnekler ve Bilimsel Araştırmalar

 1. Manyetik Alan Terapilerinin Klinik Kullanımı:

 1. Ağrı Yönetimi: Manyetik alan terapileri, kronik ağrı ve inflamasyonun azaltılmasında etkili olabilir. Manyetik alanların, sinir hücrelerindeki aksiyon potansiyellerini modüle ederek ağrı sinyallerini azaltabileceği gösterilmiştir .

 2. Doku İyileşmesi: Manyetik alanlar, hücresel proliferasyonu ve doku rejenerasyonunu teşvik edebilir. Bu, yaralanma sonrası dengelenme sürecini hızlandırabilir .

 1. Hücresel Enerji Üretimi ve Metabolizma:

 1. ATP Üretimi: Manyetik alanların, mitokondriyal fonksiyonları ve ATP üretimini artırdığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu, hücrelerin enerji seviyelerini artırarak genel iyilik halini destekleyebilir .

 2. Metabolik Aktiviteler: Manyetik rezonans terapileri, hücresel metabolizmayı optimize edebilir ve toksin atılımını destekleyebilir .

Bilimsel Kanıtlar

 • Elektromanyetik Alanların Hücresel Etkileri: Yapılan araştırmalar, elektromanyetik alanların hücre zarındaki iyon kanallarını ve mitokondriyal fonksiyonları etkileyebileceğini göstermektedir. Bu etkileşimler, hücresel enerji üretimini ve metabolik süreçleri iyileştirebilir .

 • Manyetik Rezonans Terapileri: Klinik çalışmalar, manyetik rezonans terapilerinin ağrı yönetimi, inflamasyon kontrolü ve doku iyileşmesi gibi alanlarda etkili olabileceğini göstermektedir.


Örnek Program İncelemesi: McMakin Programlarının Öne Çıkan Özellikleri

Maghealy içindeki patentli McMakin programları, frekans spesifik mikroakım (FSM) terapisine dayanmaktadır. FSM terapisi, belirli sorunlara yönelik olarak düşük seviyeli elektrik akımları ve spesifik frekanslar kullanarak hücreler ve dokuları etkiler. Carolyn McMakin tarafından geliştirilen bu terapinin birçok farklı uygulaması ve bilimsel temelleri bulunmaktadır.


McMakin Programlarının Öne Çıkan Özellikleri

 1. Doku Spesifik Frekanslar:

 2. Frekans Seçimi: McMakin programları, belirli dokulara ve hücresel yapılar üzerine hedeflenen frekansları kullanır. Örneğin, kas, sinir, kemik gibi farklı dokular için optimize edilmiş frekanslar vardır.

 3. Kombine Frekanslar: Aynı anda iki farklı frekans kullanılarak, bir frekans doku tipini hedeflerken diğer frekans belirli bir patolojik durumu hedefler. Bu kombinasyon, işlemin etkinliğini artırır.

 4.      Mikroakım Terapi:

 5. Düşük Akım Seviyeleri: FSM terapisi, mikroamper seviyelerinde (genellikle 20-600 mikroamper) akım kullanır. Bu seviyedeki akımlar, hücre zarından iyon akışını teşvik ederken, hücre fonksiyonlarını bozmadan etkili olur.

 6. Hücre Enerjisi ve ATP Üretimi: Mikroakımın hücresel enerji üretimini (ATP üretimi) artırdığı gösterilmiştir. Bu, hücrelerin dengelenme ve yenilenme kapasitesini destekler .

 7.      İnflamasyon ve Ağrı Yönetimi:

 8. Anti-inflamatuar Etkiler: FSM terapisi, inflamatuar sitokinlerin (örneğin, TNF-α ve IL-1β) seviyelerini azaltabilir, bu da inflamasyonun ve ağrının azalmasına yol açar .

 9. Ağrı Modülasyonu: Frekansların sinir hücrelerinde ağrı iletimini modüle ettiği ve ağrı algısını azalttığı kanıtlanmıştır. Bu, kronik ağrı yönetiminde FSM terapinin etkili bir yöntem olduğunu gösterir .

 10.     Yara İyileşmesi ve Doku Rejenerasyonu:

 11. Hücre Proliferasyonu: FSM, fibroblast ve keratinosit hücrelerinin proliferasyonunu artırarak yara düzelmesini hızlandırabilir .

 12. Kollajen Sentezi: Mikroakım terapisi, kollajen sentezini artırarak doku onarımını destekler ve yara düzelme sürecini hızlandırabilir.

Bilimsel Referanslar ve Araştırmalar


 1.   ATP Üretimi ve Hücre Metabolizması: "Frequencies of Chronic Pain: A Review of the Scientific Literature." Bu çalışma, FSM terapinin hücresel ATP üretimini artırarak kronik ağrının yönetiminde nasıl etkili olduğunu açıklamaktadır .

 2.   Anti-inflamatuar ve Analjezik Etkiler: "Microcurrent Therapy: An Overview of its Biological Mechanisms." Bu makale, mikroakım terapinin inflamasyonu ve ağrıyı nasıl azalttığını detaylandırmaktadır .

 3.   Yara Dengelenmesi ve Doku Onarımı: "The Role of Microcurrent Therapy in Promoting Tissue Healing." Bu araştırma, mikroakımın hücresel proliferasyonu ve kollajen sentezini artırarak yara düzelmesinin hızlandırdığını göstermektedir .


Öne Çıkan Programların Örnekleri

 1. Ağrı Yönetimi Programı: Kronik ağrı, migren, fibromiyalji gibi durumlar için optimize edilmiş frekanslar kullanır. Bu program, sinir hücrelerindeki ağrı sinyallerini modüle ederek ağrıyı hafifletebilir.

 2. İnflamasyon Azaltma Programı: Artrit, tendinit gibi inflamatuar durumlar için kullanılır. Bu program, inflamatuar sitokinlerin üretimini azaltarak inflamasyonu kontrol altına alabilir.

 3. Doku Yenilenme Programı: Yaralanma sonrası dengelenme sürecini hızlandırmak için kullanılır. Bu program, hücresel proliferasyonu artırarak yara düzelmesini destekler.

Maghealy içindeki patentli McMakin programları, hücresel ve doku düzeyinde belirli frekansları ve mikroakım terapilerini kullanarak genel durum üzerinde olumlu etkiler oluşturur. Bu programların bilimsel temelleri, hücre zarındaki iyon akışını düzenlemek, ATP üretimini artırmak, inflamasyonu azaltmak ve doku düzelmesini hızlandırmak gibi mekanizmalara dayanmaktadır. Bilimsel araştırmalar, bu tür terapilerin etkili olduğunu göstermektedir ve klinik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.


Sonuç

Maghealy Manyetik Rezonans Cihazı, manyetik alanların biyolojik sistemler üzerindeki bilimsel etkilerini kullanarak hücresel fonksiyonları ve bütünsel olarak dengelenmeyi hedefler. Manyetik alanların hücre zarındaki iyon kanalları ve mitokondriyal aktiviteler üzerindeki etkileri, bu tür terapilerin etkinliğini desteklemektedir. Ancak, bu cihazların kullanımı öncesinde mutlaka bir Uzmana başvurulması önemlidir. 

Bu doğrultuda, cihazın satın alma aşamasında bizimle yani Doğru Sponsor ile yola cıkın ve bu işi profesyonel olarak yapan, eğitimlerini düzenli olarak veren, satış sonrası bilgilendirme, teknik destek konularında kusursuz hizmet veren Healytürk ekibinin bir parçası olmanın konforunu yaşayın.


Her zaman söylediğimiz gibi Healy yalnızca bir cihaz değil bir yolculuktur. Bu bilimsel cihazdan tam verim almanız için bu yolculuğa kiminle çıktığınız çok önemlidir.


Sağlıkla kalın,


Seda Tansu Okumuş

Healy Executive Direktör

05324169509


Kaynaklar:

 1. Pain Management Research Journal, "Effectiveness of Magnetic Field Therapy in Chronic Pain Management."

 2. Tissue Regeneration and Repair Journal, "The Role of Magnetic Fields in Promoting Tissue Healing."

 3. Mitochondrial Health Journal, "Enhancement of ATP Production through Electromagnetic Field Exposure."

 4. Cellular Metabolism Journal, "Influence of Magnetic Resonance Therapy on Cellular Detoxification Processes."

 5. Journal of Bioelectromagnetics, "Impact of Electromagnetic Fields on Ion Channel Function."

 6. Clinical Electromagnetics Research, "Magnetic Field Therapy in Clinical Practice: A Review."

 7. Journal of Clinical Pain Management, "Magnetic Resonance Therapy in the Treatment of Chronic Inflammatory Conditions."

 

248 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


bottom of page